Weken
Dagen
Uren
Minuten
Seconden
U bent hier: 

Reglement.

De “brink tot brinkloop”  wordt georganiseerd door  AV  Daventria 1906 te Deventer, Stichting Atletiek Promotie te Deventer en Algemene Bathmense Sportvereniging, afdeling Trimmen te Bathmen.

Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilligers, e.d. geldt (m/v)

 1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.
 2. Inschrijving voor de brink tot brinkloop is persoonsgebonden. Het startnummer en/of chip zijn niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt na overleg met de organisatie.
 3. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de organisatie.
 4. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de brink tot brinkloop te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de brink tot brinkloop te ontzeggen.
 5. Instructies van politie, wedstrijdleiding, verkeersregelaars  en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 6. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.
 7. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen.
 8. Deelname aan de brink tot brinkloop staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan aan de brink tot brinkloop deel te nemen per rolstoel, wheeler etc.
 9. De minimale leeftijd voor deelname is vastgesteld op 16 jaar.
 10. Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, tenzij hun annulering uiterlijk 15 december a.s. door de organisatie ontvangen is. In geval van tijdige afmelding voor de 10 km wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 11. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele brink tot brinkloop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
 12. Een loper, aan wie kenbaar is gemaakt dat hij/zij de limiet van 1 uur en 45 min. heeft overschreden, is gediskwalificeerd. Hij/zij neemt niet langer aan de loop deel en dient over het fietspad/stoep terug te keren. Na de  'bezemwagen/materiaalwagen' worden de speciale brink tot brinkloop -verkeersmaatregelen opgeheven. 
 13. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 14. De uitslagen van de wedstrijd in de verschillende categorieën worden voor het aantal plaatsen waarvoor prijzen beschikbaar zijn, bepaald door de volgorde van binnenkomst. Voor de overige deelnemers wordt de uitslag opgemaakt aan de hand van de Chip netto tijd.
 15. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailings. Deelnemers die hiertegen schriftelijk, via e-mail of via de internet¬inschrijving bezwaar maken worden niet in dit bestand opgenomen.
 16. De organisatie heeft een vrij fotografiebeleid.  Iedereen kan in de week na de brink tot brinkloop in beginsel een of meerdere persoonlijke actiefoto’s zonder extra kosten downloaden van onze website. Indien een loper, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaardt de organisatie geen aansprakelijkheid of claims in deze.
 17. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de brink tot brinkloop gemaakte foto’s.
 18. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie brink tot brinkloop ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 19. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie of wedstrijdleiding.

 

Organisatie brink tot brinkloop

Mail: info@brinktotbrinkloop.nl

Site: www.brinktotbrinkloop.nl

 • 10 km (geijkt)
 • Kidsrun

Sponsors

hoofdsponsor schipbeek makelaars (schuin)
print4textiel
robert scholten in jpg
regiobank_logo_voor_internet_en_digitale_uitingen_kleur_(jpeg)-(1)
boode
def-logo-bockje_001
forest+r_logo_
logo_hof
runxapeldoorn_adresjpg
autobedrijf bouwman
vdr-groep
logoklein
st-tropez
klein beernink
brand controlrooms
roparun_run-for-cancer-nieuw
rabobank
flora inn
sportbedrijf deventer
h5 deventer logo fc high five sportbedrijf
carwash deventer
wolters-schilders-logo (2)
att00001
dicode
bekervriend
logo sound wave
new balance
abs logo schaduw
av daventria
ijsselloop_2019_header
eetcafe de brink bathmen
prorun
jumbo_mensink_bathmen
Copyright 2015 - Brink tot Brink loop  |  wedstrijdsecretariaat: info@brinktotbrinkloop.nl