Weken
Dagen
Uren
Minuten
Seconden
 •  
 • Home
 • -
 • Privacy (AVG)

Privacyreglement.

De “brink tot brinkloop”  wordt georganiseerd door de Stichting Atletiek Promotie te Deventer in samenwerking met AV Daventria 1906 te Deventer en Algemene Bathmense Sportvereniging, afdeling Trimmen te Bathmen.

Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilligers, e.d. geldt (m/v)

 

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Atletiek Promotie, verantwoordelijk voor de Brink tot Brinkloop, gevestigd te Deventer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 41245277 hierna te noemen: `de Stichting`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@brinktotbrinkloop.nl .

Hieronder kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Bij inschrijving voor een van onze hardloopevenementen, vragen wij een aantal persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig voor een aantal zaken.

 

Deelnemers:

 • Voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum zijn nodig voor het registreren, evenals voor het opmaken van een uitslag.
 • Adresgegevens zijn nodig voor het opsturen van deelnemerspakketten. Woonplaats wordt vermeld in de uitslag.
 • E-mailadres: naar het opgegeven mailadres worden mails gestuurd met het oog op een goed verloop van het evenement waarvoor ingeschreven is (bevestiging inschrijving, controle adres vóór verzending envelop, controle ontvangst envelop, nieuwsberichten met betrekking tot het evenement).  Daarnaast worden algemene mails gestuurd met informatie over alle door de stichting georganiseerde evenementen. Af en toe komen hierin ook boodschappen van gerelateerde sponsoren voor.
 • Bankrekeningnummer: dit is nodig voor het afschrijven van de inschrijfkosten. Bankrekeningnummer wordt bewaard tot een editie afgerond is. Normaal gesproken is dat ongeveer 4 weken na het evenement wanneer alle restituties gedaan zijn.
 • Te lopen/gelopen afstand: ten behoeve van de uitslagverwerking
 • Maat T-shirt (optioneel): vanwege bestelling voor juiste maat.
 • Telefoonnummer: om contact op te kunnen nemen met de deelnemer
 • Telefoonnummer bij nood: zodat wij thuisblijvers kunnen bereiken indien dat nodig is.

 

Vrijwilligers:

Algemene persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, bsn-nummer, e-mailadres, en indien beschikbaar beschikkingsnummer verkeersregelaar) voor registratie en communicatie met vrijwilligers.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Stichting met u heeft, tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, cq door derden worden verwerkt zijn o.a. de inschrijving, de tijdregistratie en uitslagenverwerking, de tracking in de event applicatie, de fotografie van individuele deelnemers, de productie van de enveloppen met adressen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt, na afloop van het evenement, het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Bert de Waal (wedstrijdsecretariaat)

E-mail:                         info@brinktotbrinkloop.nl

Telefoonnummer:          (0570) 54 35 36

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Organisatie brink tot brinkloop

Mail: info@brinktotbrinkloop.nl

Site: www.brinktotbrinkloop.nl

 • 10 km (geijkt)
 • Kidsrun

Sponsors

hoofdsponsor schipbeek makelaars (schuin)
print4textiel (hoofdsponsor)
Regiobank
Boode in Bathmen
Rene Vos
def-logo-bockje_001
logo_hof
wolters_vastgoedonderhoud_rgb
carwash deventer
runxapeldoorn_adresjpg
autobedrijf bouwman
New Balance
vdr-groep
st-tropez
flora inn
Boode (klein)
dicode
bekervriend
logo sound wave
abs logo schaduw
av daventria
ijsselloop_2019_header
eetcafe de brink bathmen
prorun
Jumbo Bathmen
paul van gurp